Brandmeldinstallatie

BrandmelderEen brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden, en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt.

Behalve het signaleren en melden van brand, moet een brandmeldinstallatie ook andere automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen. Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsalarmsystemen, liften of automatische blusinstallaties. Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535+C1:2010, bestaande brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1:2002 nl.

Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer voor niets komt. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Hun werk en een goed beheer door de gebruiker bepalen de kwaliteit van de installatie, en het vertrouwen dat brandweer en verzekeraar kunnen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.