NEN keuringen

De eigenaar van het pand of de verzekeraar kan een NEN 3140 inspectie eisen. Bij deze inspectie wordt er gekeken of de installatie voldoet aan de in de Arbo-wet vastgelegde bepalingen voor laagspanningsinstallaties, om de veiligheid van de medewerkers en/of gebruikers te kunnen garanderen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.