Onderhoud noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden. In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats centraal. De werkgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

Noodverlichting

Het juist functioneren van een noodverlichtingsinstallatie kan slechts worden gewaarborgd als deze zich in een perfecte werkingsstaat bevindt. Daarom is een regelmatige controle dan ook onontbeerlijk voor de goede werking tijdens spanningsuitval.

Regulier inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht en is zelfs in een groeiend aantal gemeenten vereist voor de gebruiksvergunning. Dit is onder andere vastgelegd in de Model Bouwverordening (Bijlage 3, Artikel 13.1). Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. Borging hiervan is alleen te realiseren door middel van dit reguliere onderhoud.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.