Ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is een autonoom systeem. Een ontruimingsinstallatie dient regelmatig gecontroleerd te worden op de juiste werking. De norm NEN 2654-2 beschrijft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van ontruimingsinstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties.

Onderhoud vergt in eerste instantie een disciplinaire aanpak van de beheerder en vervolgens de onderhoudspartij. De onderhoudspartij dient uiteindelijk te borgen dat de ontruimingsinstallatie binnen gestelde eisen zal functioneren. Een onderhoudspartij dient ook te werken volgens degenoemde norm. Alleen dan bent u er van verzekerd dat de ontruimingsinstallatie juiste werking vertoond. Uiteraard werkt RT facilities uitsluitend volgens deze norm. De werkwijze en rapportage zijn dan ook gebaseerd op de normen.

Het is zaak te controleren hoe ver uw verplichtingen gaan als beheerder. RT Facilities kan de taken van een beheerder voor u uitvoeren. Brandweer en verzekeringsmaatschappijen kunnen u verplichten jaarlijks onderhoud uit te voeren en dit dient u ook aan te tonen.

Uw aansprakelijkheid gaat ver en het is vervelend om na een calamiteit voor verrassingen te komen staan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.