Liftonderhoud Den Bosch

Regelmatig onderhoud aan uw liftinstallatie is noodzakelijk om de veilige werking te blijven waarborgen. Voor liften in openbare- of bedrijfsgebouwen geldt daarom een wettelijk voorgeschreven onderhoudsplicht. Sinds 01 januari 2004 toetsen de ARBO-diensten aan de hand van de ARBO wetgeving VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) of een liftinstallatie deugdelijk is onderhouden. Hier wordt gekeken naar onderhoudsintervallen, keuringen en de historie van de lift.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.