Lift

Liftonderhoud

Regelmatig onderhoud aan uw liftinstallatie is noodzakelijk om de veilige werking te blijven waarborgen. Voor liften in openbare- of bedrijfsgebouwen geldt daarom een wettelijk voorgeschreven onderhoudsplicht. Wij regelen het onderhoud aan uw liftinstallaties.