Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen, zoals brandblussers, brandslanghaspels en blusleidingen moeten worden onderhouden volgens de wettelijke normen.

 • NEN 2559: Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 671-3: Onderhoud van brandslanghaspels
 • NEN 1594: Onderhoud van droge blusleidingen


NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen

In 2001 is de nieuwe onderhoudsnorm NEN 2559 voor onderhoud aan draagbare blustoestellen van kracht geworden. Het onderhoud wordt in 4 niveau's onderscheiden:

 1. Regelmatige controle door de gebruiker. De gebruiker moet alle blustoestellen regelmatig inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid, beschadigingen en gebruiksaanwijzing.
 2. Jaarlijks onderhoud door een deskundige. Het blustoestel moet jaarlijks worden gecontroleerd door een REOB - KIWA gediplomeerde monteur van een REOB-gecertificeerd bedrijf.
 3. 5-Jaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundige. Eén keer in de 5 jaar wordt het blustoestel extra uitgebreid gecontroleerd. Waar nodig wordt de vulling vernieuwd.
 4. Revisie na 10 jaar door een deskundige.

Na 10 jaar wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en wordt er een drukproef op de cilinder uitgevoerd. Eventueel moeten onderdelen en vulling worden vervangen.
Na 20 jaar moeten blussers buiten gebruik worden gesteld.


NEN 671-3 Onderhoud van brandslanghaspels

De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels. Belangrijke elementen van de NEN-EN 671-3 zijn:

 1. Periodieke inspecties door de gebruiker. De gebruiker moet regelmatig de staat van de brandslanghaspel controleren.
 2. Registratie van de brandslanghaspel. De gebruiker moet in een document vastleggen waar de brandslanghaspel zich bevindt en wat de technische eigenschappen zijn.
 3. Jaarlijks onderhoud door een deskundige*
 4. Controle van druk en doorstroom.
 5. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.
 6. Om de 5 jaar: het beproeven van de slangen op de maximale werkdruk.


NEN 1594 Onderhoud van droge blusleidingen

De NEN 1594 geeft richtlijnen voor het onderhoud van droge blusleidingen. De NEN 1594 schrijft jaarlijks onderhoud en 5-jaarlijks uitgebreid onderhoud voor.

Jaarlijks onderhoud:

 • Droge blusleidingen moeten jaarlijks worden onderhouden. Het jaarlijks onderhoud bestaat uit:
 • Visuele controle van alle onderdelen, incl. de aansluitkast.
 • Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
 • Conditioneren van rubberen afdichtingen.
 • Controleren en conditioneren van de spindels.

Ten minste eens per 5 jaar moet uitgebreid onderhoud plaatsvinden. Daarbij moeten de droge blusleidingen worden beproefd op sterkte en lekdichtheid. Het uitgebreide onderhoud bestaat uit:

 • Jaarlijks onderhoud
 • Controle ontluchtingsventiel
 • Beproeven van de blusleidingen
 • Legen, evt. drogen en afsluiten van de leiding
 • Reparaties bij lekkage (soms wordt eerst een reparatievoorstel gedaan)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.