Hydrofoor

Een hydrofoor of drukverhogingsinstallatie is een installatie waarmee binnen een gebouw (of een gebied) de waterleiding op druk gehouden wordt.

De installatie bestaat uit een expansievat, een pomp en een terugslagklep. Het expansievat, dat onder de gewenste druk staat, is (gedeeltelijk) gevuld met lucht, tegenwoordig vaak gescheiden van het water door een membraan. De pomp pompt het aangevoerde water naar het expansievat tot een bepaalde druk is bereikt. Als er in het hierop aangesloten lokale waterleidingnet water verbruikt wordt, daalt de druk in het vat. Als een bepaalde minimumdruk wordt bereikt, slaat de pomp weer aan. Zo staat het water altijd onder een bepaalde minimumdruk. De terugslagklep zorgt voor een scheiding tussen de aanvoer en de afvoer: anders zou de druk verloren kunnen gaan via de aanvoerleiding, waardoor de pomp aan en uit gaat terwijl er geen verbruik is.

De drukverhogingsinstallatie wordt niet alleen gebruikt op plaatsen die niet aangesloten zijn op het waterleidingnet, maar ook voor het verhogen van de waterdruk in het waterleidingnet, het doorspoelen van toiletten en sprinklerinstallaties en dergelijke. In Nederland is voor appartementen vanaf circa 13 meter hoogte boven het maaiveld, afhankelijk van de gemeente en de staat van het waterleidingnet, een hydrofoor verplicht. Door de steeds groter wordende vraag naar comfort en luxe op het gebied van watergebruik en -verbruik in gebouwen, zoals een tweede of derde douche, meerdere wastafels, buitenkranen, vaatwassers en wasmachines, neemt het gelijktijdige waterverbruik toe en hiermee de druk in installaties en sanitair af.

Onderhoud aan de hydrofoor is van wezenlijk belang om de druk te garanderen in een installatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.