Scope 7 (gasleiding) keuring

Stookinstallaties zoals cv-ketels, inclusief de brandstoftoevoerleiding, dienen conform het Besluit Emissie Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) gekeurd te worden.

De keuring aan de gasleiding (SCIOS scope 7) houdt het volgende in:

  • Eerst dient er aan de gasleiding een uitgebreide keuring gedaan te worden, de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) scope 7. Het rapport van deze EBI wordt het basisrapport van de installatie, aan de hand waarvan de volgende inspecties plaatsvinden.
  • Na deze eerste inspectie dient er periodiek een Periodieke Inspectie (PI) scope 7 uitgevoerd te worden. De frequentie van deze inspectie is normaal gesproken 4 jaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.