Vetafscheider

Een vetafscheider (vetput in de volksmond) is een put die wordt geplaatst tussen het punt waar afvalwater geloosd wordt en het openbare riool. Het reinigt het afvalwater door er vetten en slib uit te halen. Het afvalwater wordt vervolgens ontdaan van vetten en slib op het riool geloosd. Op deze manier beschermt een vetafscheider het riool tegen verstoppingen. Ook voorkomt het onnodige belasting van de rioolwaterzuivering.

Vetafscheiders zijn uitsluitend bedoeld voor het afvalwater. Het water van het toilet en regenwater mag niet door de vetafscheider. Dit belemmert de werking van de vetafscheider en belast de vetafscheider onnodig.

In het Activiteitenbesluit (hierin is van overheidswege het lozen van afvalwater gereguleerd) is beschreven welke bedrijven een vetafscheider moet hebben. Dit zijn:

  • horeca: restaurants, hotels, cafetaria’s etc.
  • sport- en bedrijfskantines
  • instellingen ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • winkels als viswinkels, bakkerijen en slagerijen,
  • levensmiddelenindustrie

Dergelijke ondernemingen en instellingen dienen volgens de milieuwetgeving te beschikken over een vetafscheider die voldoet aan de door de wetgeving gestelde specifieke eisen.

Met het plaatsen van een goed gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie van vetafscheider met slibvangput kunnen problemen zoals afvoercapaciteit vermindering van het riool en verstopping tegen gegaan worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.